گروه مشاوران اوکراین

україна - київ - Миропольская 13 б

اوکراین - کی یف - میروپولسکایا ۱۳ بشبکه اجتماعی

کانال تلگرام : Telegram : @ukraine_residentتلفن های مشاوره

همیشه در دسترس : 0037477807301

00 374 77 80 73 01

iR 0918 928 4713تماس رایگان با ما

تماس رایگان از واتس اپ Whats.app : +37477807301

تماس رایگان از تلگرام:@pesare_khan

تماس رایگان از تلگرام:@ukraine_resident


تصاویر بخش های مختلف دفتر ما


محسن صدر . از فعالان حوزه تجارت امور بین الملل و سرمایه گذاری . این افتخار را دارد تا در امور مربوط به مهاجرت هموطنان سهم شایسته ای داشته باشد.